Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Nội Tiết

Sắp xếp theo

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2 Nguyễn Thị Thúy (PCNK nội tiết)

5

Khoa : Nội Tiết

Đơn vị : BV TW Quân đội 108 - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS Ngô Thị Phượng (CNK nội tiết)

5

Khoa : Nội Tiết

Đơn vị : BV TW Quân đội 108 - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết