Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Y Học Cổ Truyền

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

TS Trần Văn Chiển (PT-PCNK y học cổ truyền)

4.9

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS Lương Thị Kỳ Thủy (CNK y học cổ truyền)

5

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết