Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Nhi

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

ThS Phạm Thị Thuận (PCNK nhi khoa)

5

Khoa : Nhi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS Tống Thị Hiếu Tâm (CNK nhi khoa)

5

Khoa : Nhi

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết