Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Da Liễu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

ThS Nguyễn Lan Anh (PCNK da liễu)

5

Khoa : Da Liễu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

TS Bùi Thị Vân (CNK da liễu)

5

Khoa : Da Liễu

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

PGS-TS Đặng Văn Em (CNBM khoa da liễu)

5

Khoa : Da Liễu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết