Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Phổi -Hô Hấp

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

ThS Thi Thị Duyên

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS-TS Nguyễn Đình Tiến (CNK nội hô hấp)

4.9

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Xuân Chính (PCNK bệnh lây đường hô hấp và hồi sức)

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS Vũ Viết Sáng (PVT-CNK bệnh lây đường hô hấp và hồi sức)

5

Khoa : Hô Hấp

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết