Bạn tìm được 11 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa TIêu Hóa

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn (PVT-CNK phẫu thuật ống tiêu hóa)

5

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Thanh Tâm (PCNK phẫu thuật ống tiêu hóa)

5

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Diêm Đăng Bình ( PCNK- Phẫu Thuật )

5

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

PGS-TS Triệu Triều Dương ( VT-CNK Phẫu Thuật Hậu Môn )

5

Khoa : Bại Não

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Bùi Trí Cường (PCNK bệnh lây đường tiêu hóa)

4.8

Khoa : Viêm gan-Xơ gan-Ký sinh trùng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Thái Doãn Kỳ (PCNK nội tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Lâm Tùng (PCNK nội tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Dương Minh Thắng (PCNK nội tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS - TS Nguyễn Cảnh Bình (CNK nội tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS-TS Vũ Văn Khiên (PVT - CNK nội tiêu hóa)

4.9

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết