Bạn tìm được 8 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Tim Mạch

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

TS Đặng Việt Đức (PCNK hồi sức tim mạch)

5

Khoa : Hồi sức ngoại tim mạch

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS-TS Phạm Thái Giang ( CNK hồi sức tim mạch)

5

Khoa : Hồi sức ngoại tim mạch

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Lương Tuấn Anh

5

Khoa : Tim mạch can thiệp ngoại

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Trọng Tuyển (PCNK can thiệp tim mạch)

5

Khoa : Tim mạch can thiệp ngoại

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Quốc Hưng (PCNK ngoại tim mạch)

5

Khoa : Hồi sức ngoại tim mạch

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BS Ngô Tuấn Anh (CNK ngoại tim mạch)

4.8

Khoa : Hồi sức ngoại tim mạch

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Đỗ Văn Chiến (PCNK nội tim mạch)

5

Khoa : Nội Tim Mạch

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS.Phạm Trường Sơn (CNK Nội tim mạch)

5

Khoa : Nội Tim Mạch

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết