Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Ngoại Chấn Thương

Sắp xếp theo

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2 Phạm Cường Đường

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2 Nhữ Mạnh Thu (PCN khoa ngoại chấn thương)

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn (CN khoa ngoại chấn thương)

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết