Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Ngoại Bụng Tiết Niệu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Văn Hà (PCN khoa ngoại bụng, tiết niệu)

4.6

Khoa : Khoa Ngoại Chung

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Đinh Xuân Nam

4.5

Khoa : Khoa Ngoại Chung

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thành Nam (PCNK ngoại bụng, tiết niệu)

5

Khoa : Khoa Ngoại Chung

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Văn Châu (CNK ngoại bụng, tiết niệu)

5

Khoa : Khoa Ngoại Chung

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết