Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Gây Mê-Hồi Sức

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Phạm Văn Quỳnh (PCNK gây mê, hồi sức)

5

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Quốc Khánh (PGĐ viện 354)

5

Khoa : Ban Giám Đốc

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết