Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phục Hồi Chức Năng

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Vũ Đức Lưu (PCNK Phục hồi chức năng )

5

Khoa : phục hồi chức năng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2 Mai Trung Dũng (CNK phục hồi chức năng)

5

Khoa : phục hồi chức năng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK1 Quách Quang Tho (PCNK Y học cổ truyền)

5

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Trần Khánh Hoa (CNK Y học cổ truyền)

5

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết