Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Chẩn Đoán Hình Ảnh

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Lê Anh Tú (CNK chẩn đoán hình ảnh)

5

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết