Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Xét Nghiệm-Sinh học

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Văn Thoong

5

Khoa : Xét Nghiệm

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Bùi Văn Vĩnh (PCNK xét nghiệm, sinh học)

5

Khoa : Xét Nghiệm

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Trần Thị Tuấn Nga (CNK xét nghiệm, sinh học)

5

Khoa : Xét Nghiệm

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết