Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Ung Bướu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BS Nguyễn Phương Dung

5

Khoa : Ung bướu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354 - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BS Trần Tuấn Anh

5

Khoa : Ung bướu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354 - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Đặng Đình Hiếu (PCNK Ung bướu)

5

Khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV QUÂN Y 354 - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Đào Đình Mậu (CNK Ung bướu)

3

Khoa : Ung bướu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354 - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết