Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phụ Sản

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Cao Trí Trung

5

Khoa : Ngoại-Phụ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Minh Phương (Phó chủ nhiệm khoa phụ sản)

4.9

Khoa : Phụ Sản

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết