Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Tai Mũi Họng

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

ThS Phan Thị Thanh Hoa

5

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK1 Mai Văn Tuân

5

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Phạm Văn Đức

4.9

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Đoàn Tiến Thành (Phó chủ nhiệm khoa tai mũi họng)

5

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Chi Anh (Chủ nhiệm khoa tai mũi họng)

4.9

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết