Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Thần Kinh

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Dương Đình Phúc (CNK tâm thần kinh)

4.9

Khoa : Thần kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết