Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Cơ Xương Khớp-tim mạch-Nội Tiết

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BS Vũ Đăng Dũng

4.9

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Vũ Thị Thanh Hải

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Thạc sĩ Hà Ngọc Tiến ( PCNK- A2 )

5

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Minh Cương ( PCNK- Nội Tim Mạch )

5

Khoa : Hồi sức cấp cứu tim mạch tổng hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS BS Vũ Hà Nga Sơn ( PGĐ BV 354 )

5

Khoa : Ban Giám Đốc

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết