Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Tâm Thần Nghiện Chất

Sắp xếp theo

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Ths. BSCK2 Tô Xuân Lân

5

Khoa : Tâm Thần Nghiện Chất

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2 - Khám Bệnh Miễn Phí

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết