Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Rối Loạn Tâm Thần

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Trần Thanh Liêm

4.9

Khoa : Rối LoạnTâm Thần

Đơn vị : BV Tâm Thần TW 2

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết