Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa thận tiết niệu

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK2 LÊ Đình Nam ( PCNK-Thận Lọc Máu )

5

Khoa : Nội Thận - Tiết Niệu

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Vũ Thị Thanh Hải

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết