Bạn tìm được 9 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Nội Chung - Hối Sức Cấp Cứu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

hiếu 354

5

Khoa : Quản trị dự án

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Ngô Toàn Thắng ( CNK- Gây Mê Hồi Sức )

5

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Thị Duyên ( CNK- Nội Chung )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Ngô Quang Việt

5

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Ts BS. Trần Quốc Thắng

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS. BS Lê Hữu Nhượng( phó CNk- Nội Chung )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Vũ Văn Biên ( CNK Nội Chung- Hô Hấp )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Hà Duy Dương ( PGĐ Viện 354 )

5

Khoa : Ban Giám Đốc

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Phạm Minh Đức (GĐ Viện 354 )

5

Khoa : Ban Giám Đốc

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết