Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Ngoại Tổng Hợp

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

TS.BS Hà Mạnh Cường (Trưởng khoa Ngoại)

4.8

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Đơn vị : BV YH Cổ Truyền TW

Phí khám

150.000 đ