Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Ung bướu

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

THs.BSCK1 Hồ Viết Hoành ( CNK Ung bướu)

5

Khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Vũ Anh Hải ( PCNBM- Phẫu thuật lồng ngực)

5

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS.BSCK1 Lê Việt Anh

4.9

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

250.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS Nguyễn Bá Vương (CNK- A7 )

5

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết