Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Tai mũi họng

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

TS.BSCK2. Nguyễn Phi Long (CNK- Tai mũi họng)

5

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS.BSCK1 Vũ Văn Minh ( PCNK- Tai mũi họng)

5

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết