Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phổi hô hấp

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

TS.BSCK1 Lê Việt Anh

4.9

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

250.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết