Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phổi hô hấp

Sắp xếp theo

Đang nhận khám

TS.BSCK1 Lê Việt Anh

4.9

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí khám

250.000 đ