Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Nội tiết chuyển hóa

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

TS Vũ Anh Hải ( PCNBM- Phẫu thuật lồng ngực)

5

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS.BSCK1 Lê Việt Anh

4.9

Khoa : Phẫu thuật lồng ngực

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

250.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Huy Thông ( PCNK- Khớp và nội tiết)

5

Khoa : Nội Tiết

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu ( CNK Khớp và Nội tiết )

5

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

200.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS Nguyễn Thị Phi Nga (PCNBM- Khớp- Nội tiết)

5

Khoa : Nội tiết - chuyển hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết