Bạn tìm được 7 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Viêm gan -Tiêu hóa

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

TS. BSCK1 Dương quang Hiến

4.8

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS.BSCK1 Lê Văn Nam ( PCNBM Truyền nhiễm)

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

PGS.TS Hoàng Tiến Tuyên (PCNBM- Truyền nhiễm)

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

TS Dương Xuân Nhương ( CNK- Nội tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Dương Quang Huy ( CNBM- Nội tiêu hóa)

5

Khoa : Nội Tiêu Hóa

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Hồ Chí Thanh

5

Khoa : Gan mật

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS.Lê Thanh Sơn ( CNK-Gan mật tụy )

5

Khoa : Gan mật

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết