Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Thần kinh -Tâm thần

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

TS.BSCK1 Nguyễn Đức Thuận ( PCNK - Thần kinh)

4.9

Khoa : Thần kinh

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Văn Tuấn ( CNBM- Phục hồi chức năng)

5

Khoa : phục hồi chức năng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Hoàng Thanh Tùng

5

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết