Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Huyết học - Truyền máu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS Đỗ Phương Hường ( PCNK Trung tâm nội dã)

5

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

TS Nguyễn Văn Bằng ( PCNK- A7 )

5

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS Nguyễn Bá Vương (CNK- A7 )

5

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV QUÂN Y - 103

Phí tư vấn

150.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết