Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phục hồi chức năng sau bỏng

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Phạm Thị Mai Phương ( PT khoa Phục hồi CN)

5

Khoa : Bỏng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV BỎNG QUỐC GIA - LÊ HỮU TRÁC - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết