Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Bệnh truyền nhiễm

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Quang Lương

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - LẠNG SƠN - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết