Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Ngoại khoa

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

Ths Bs Lương Văn Sỹ

5

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - LẠNG SƠN - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Ths Bs Trần Tuấn Việt

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - LẠNG SƠN - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Trọng Đức

5

Khoa : Ngoại Tiêu Hoá

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - LẠNG SƠN - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Triệu Đức Anh

5

Khoa : Ngoại tiết niệu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - LẠNG SƠN - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết