Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Trấn Thị Phương

5

Khoa : Nhi

Đơn vị : BVĐK - BÌNH ĐỊNH KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Lê Thị Ngọc Trang

2.5

Khoa : Nội - Nội tiết

Đơn vị : BVĐK - BÌNH ĐỊNH KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Văn Qúy

5

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Đơn vị : BVĐK - BÌNH ĐỊNH KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Hữu Tiến

5

Khoa : Sản

Đơn vị : BVĐK - BÌNH ĐỊNH KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Võ Hồng Phong

5

Khoa : Khoa Ngoại Chung

Đơn vị : BVĐK - BÌNH ĐỊNH KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

100.000 đ

Số người chờ

Xem chi tiết