Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Huyết Học - Truyền Máu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BS Phạm Quốc Hội (Phó khoa bệnh máu TH2)

5

Khoa : Bệnh máu tổng hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Bs Nguyễn Thị Quý ( PK bệnh máu tổng hợp)

5

Khoa : Bệnh máu tổng hợp

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Bs Nguyễn Đình Đức ( PK bệnh máu tổng hợp)

5

Khoa : Bệnh máu tổng hợp

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

bs Trần thị Phúc ( PK truyền máu )

5

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

bs Phạm Văn Thái

5

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết