Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Y Học Dự Phòng

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

bs Mai Thị Ngân

5

Khoa : Vắc xin - Tiêm chủng

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Lệ Minh Quyên

5

Khoa : Vắc xin - Tiêm chủng

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Cao Thị Tân Trang ( TK cận lâm sàng)

5

Khoa : Xét Nghiệm

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết