Bạn tìm được 6 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BS Nguyễn Thị Thanh Huyền

5

Khoa : Nội

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BS Nguyễn Thị Cẩm Thơ

5

Khoa : Nội

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BS Giang Hồng Linh

5

Khoa : Nội

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BS Nguyễn Như Thịnh (phó trưởng khoa cận lâm sàng)

5

Khoa : Nội

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Phạm Thị Phương ( PK khám bệnh )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK2 Nguyễn Quang Vinh ( GĐBV-Bs cao cấp- Thầy thuốc ưu tú )

5

Khoa : Ban Giám Đốc

Đơn vị : TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU NGHỆ AN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết