Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Sản - Phụ khoa

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Lãnh Ngọc Dưỡng ( TK CSSKSS )

5

Khoa : Phụ Khoa

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết