Bạn tìm được 8 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Đa khoa

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

Bs Nguyễn Hữu Thái

5

Khoa : Khoa Ngoại Chung

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Bs Nông thị Bé

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

bs Ma Thị Nga ( TK nội tổng hợp )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Toán Văn Bằng ( TK Truyền nhiễm )

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Đàm thị Hoa

5

Khoa : Khám Bệnh

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Bàn Mai Hương ( TK khám bệnh )

5

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Bs Triệu Gia Khánh

5

Khoa : Nội

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nông Anh Thư ( TPKH-NV )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LẠC- CAO BẰNG-KHÁM BỆNH MIẾN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết