Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Hồi sức cấp cứu

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Lê Minh Đức

5

Khoa : Nội

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV ĐK NINH HÒA - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Ngọc Vương

5

Khoa : Nội

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV ĐK NINH HÒA - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết