Bạn tìm được 1 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Răng hàm mặt

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Phùng Thị Kim Trang

5

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV ĐK NINH HÒA - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết