Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Bệnh truyền nhiễm

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Trần Lê Giang

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : BV ĐK NINH HÒA - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Lê Lân

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Đơn vị : BV ĐK NINH HÒA - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết