Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Nội tổng hợp

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

Bs Võ Phú Nghĩa

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV ĐK NINH HÒA - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Bs Nguyễn Thị Hồng Vân

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV ĐK NINH HÒA - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết