Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BS Trương Ngọc Tiến

5

Khoa : Nội

Đơn vị : TRUNG TÂM CHĂM SÓC SK SINH SẢN BÌNH DƯƠNG-MIỄN PHÍ KHÁM

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Thị Thu

5

Khoa : Nhi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM CHĂM SÓC SK SINH SẢN BÌNH DƯƠNG-MIỄN PHÍ KHÁM

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Võ Nguyên Diễm Thy (PGĐ TTCSSKSS tỉnh Bình Dương)

5

Khoa : Nhi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM CHĂM SÓC SK SINH SẢN BÌNH DƯƠNG-MIỄN PHÍ KHÁM

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BSCK2 Dương Thanh Hiền (GĐ TT CSSKSS tỉnh Bình Dương)

5

Khoa : Phụ Sản

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TRUNG TÂM CHĂM SÓC SK SINH SẢN BÌNH DƯƠNG-MIỄN PHÍ KHÁM

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết