Bạn tìm được 3 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám bệnh

Sắp xếp theo

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Thiếu tá Ths Nguyễn Minh Phương ( PCNK Nội chung )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 105 - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Thượng tá Bsck2 Nguyễn Văn Nhự ( CNK Nội chung )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 105 - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Thiếu tá Ths Bs Phan Anh Tuấn ( PCNK Nội chung )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV QUÂN Y 105 - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết