Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Phòng khám Ngoại chấn thương chỉnh hình

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

Đại tá BSCK2 Nguyễn Văn Quang ( CNK Chấn thương chỉnh hình )

4

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 105 - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Thiếu tá, BSCK2 Trần Khánh Toàn

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 105 - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Trung tá, BSCK2 Nguyễn Văn Trưởng

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 105 - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Trung tá, BSCK2 Nguyễn Việt Cường (PCNK ngoại chấn thương chỉnh hình)

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 105 - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

Đại tá, BSCK2 Đỗ Duy Trung (CNK Cấp cứu ban đầu )

5

Khoa : Ngoại Chấn Thương

Đơn vị : BV QUÂN Y 105 - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết