Bạn tìm được 6 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Toàn Thắng

5

Khoa : Nội thần kinh

Đơn vị : BVĐK - NAM BÌNH THUẬN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BCK1 Dương Tấn Diệu ( TK Truyền nhiễm )

5

Khoa : Truyền Nhiễm

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - NAM BÌNH THUẬN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

bs Nguyễn Thị Thanh Thảo (PTK Nhi )

5

Khoa : Nhi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - NAM BÌNH THUẬN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Nguyễn Thị Ngọc ( PTK Phụ sản )

5

Khoa : Sản

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - NAM BÌNH THUẬN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

BCK1 Đoàn Hoài Ân (PTK Nội tổng hợp )

5

Khoa : Khoa Ngoại

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BVĐK - NAM BÌNH THUẬN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Hứa Ánh( TK Nội tổng hợp )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BVĐK - NAM BÌNH THUẬN-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết