Bạn tìm được 2 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Y Học Cổ Truyền

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BS Nguyễn Thành Đức (phó khoa YHCT)

5

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TT Y TẾ KBANG - GIA LAI - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

Bs Mai Ngọc Hà

5

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Đơn vị : TT Y TẾ KBANG - GIA LAI - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết