Bạn tìm được 5 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa Nội - Nhi - Lây

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BS Đinh Văn Mân

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TT Y TẾ KBANG - GIA LAI - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Đinh Thị Loang

5

Khoa : Nhi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TT Y TẾ KBANG - GIA LAI - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Nguyễn ThaÍ Trung ( PK nhi )

5

Khoa : Nhi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TT Y TẾ KBANG - GIA LAI - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Lê Văn Lợi ( TK nội nhi lây )

5

Khoa : Nội Nhi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TT Y TẾ KBANG - GIA LAI - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Không thể nhận tư vấn

Bs Đậu Đăng Khoa

5

Khoa : Nhi

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : TT Y TẾ KBANG - GIA LAI - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết