Bạn tìm được 4 bác sĩ

Danh sách bác sĩ - Khoa khám bệnh

Sắp xếp theo

Không thể nhận tư vấn

BSCK1 Vũ Thị Vân An ( PK nội tổng hợp )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Giờ tư vấn tiếp: Chưa rõ

Đơn vị : BV LAO- PHỔI TÂY NINH-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Trương thị Ngọc Hiệp ( TK nội tổng hợp )

5

Khoa : Nội Tổng Hợp

Đơn vị : BV LAO- PHỔI TÂY NINH-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Nguyễn Tiến Dũng

5

Khoa : Hô hấp - Bệnh phổi

Đơn vị : BV LAO- PHỔI TÂY NINH-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết

Đang nhận tư vấn

BSCK1 Phan Văn Ngoan ( PGĐ bệnh viện )

5

Khoa : Nội

Đơn vị : BV LAO- PHỔI TÂY NINH-KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ

Phí tư vấn

0 đ

Số người chờ

Xem chi tiết